Voor iedereen

Individuele muziektherapie of muzikale begeleiding aan huis

Voor wie, aan de hand van muziek, wil werken aan verandering of ontwikkeling of het oplossen van problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig of cognitief gebied.

Via muziek kunt u experimenteren met nieuw gedrag, ontspannen of uw gevoelens uiten.

Over het algemeen zal het gaan om een cyclus van 10 – 14 wekelijkse sessies. Voorafgaand aan de eerste sessie, stel ik met u (of ouders of verzorgenden) een behandeldoel op.

 

Tarieven

Werken aan een betere balans

Voor wie thuis, op een ontspannen manier, wil toewerken naar meer evenwicht in het leven.

In de sessies luistert u naar speciaal uitgekozen muziek, ervaart u ontspannen klanken en wordt er, onder begeleiding van de muziektherapeut, gespeeld op diverse instrumenten en/of gezongen. Bewegen op muziek behoort ook tot de mogelijkheden.

Over het algemeen zal het gaan om een cyclus van 10 – 14 wekelijkse sessies. Voorafgaand aan de eerste sessie, stel ik met u een persoonlijke doelstelling vast.

 

Tarieven